Mini Quantum testelemző

Mini Quantum testelemző készülék

Mini Quantum testelemző készülék

Milyen az ember belülről és hogyan működik?

Amíg valaki nem beteg, addig általában nem érdekli túlságosan szervezetének felépítése, működési  rendszere  – kivéve  persze  azokat, akik a  biológusi,  vagy orvosi  pályára  szeretnének lépni és néhány érdeklődő laikust.

Azonban a betegség a maga speciális nyelvén és hatalmas kényszerítő erejével ráébreszti az embert, hogy igenis nagyon fontos számára az életfolyamatainak ismerete, szervezetének fel- építése, működési mechanizmusa és sok más rejtélyes dolog, amiről oly nagyon sokat és leg- alább annyira keveset tudunk!

Ilyenkor lenne szükségünk egy olyan „csoda készülékre”, amellyel beleláthatunk ebbe a fan- tasztikus „szerkezetbe”, amit úgy hívunk, hogy „élő szervezet”. Azonban hiába a modern or- vostudomány megannyi, hihetetlen mélységekbe hatoló mérőműszere, a betegségek kialaku- lásáról vajmi kevés ismerettel rendelkezik. Soha nem volt ennyire fejlett az orvosi műszere- zettség, soha nem ismert területekről lehet velük információkat szerezni, azonban pont az hi- ányzik, amit elvárunk tőle: a kevesebb megbetegedés – és az egyre több gyógyult beteg!

Ennek oka az, hogy a nyugati orvoslás még mindig csak a fizikai testével azonosítja az embert és  miközben  egyre  kisebb  részeire  bontva  próbálja  megismerni  működését  egyre  távolabb kerül ettől, mert eltávolodik az egésznek, mint egységes rendszernek a szemléletétől.

A háromezer éves írott múlttal rendelkező Hagyományos  Kínai Orvoslás (HKO)  nem szedi szét  elemeire  az élő  szervezetet,  hanem  test  -  lélek -  szellem (tudat)  egységeként  energo- informatikai  rendszerként  szemléli  ősidőktől  fogva  és  elképesztő  hatékonysággal  képes öngyógyulását elősegíteni.

Mivel a HKO tudatában van annak, hogy az emberi szervezet csak ebben az egységben te- kinthető  élőnek,  harmonikus  állapotában  egészségesnek,  diszharmóniában  betegnek,  ezért mindig megkeresi azt az okot, amely a változást előidézte és finom eszközeivel beavatkozik.

Ahol szükséges, ott megszünteti a felesleget, ahol arra van szükség – pótol, támogat.

A kínai kultúra már sokezer évvel ezelőtt is nagyon fejlett eszközöket használt és ma sincs másképp. A XX. század vége olyan technikai fellendülést eredményezett náluk, ami (egyebek mellett) azokban az igen figyelemreméltó vizsgálati eszközökben is jelentkezik,  amelyek az emberi finomtest energo-informatikai változásait lekövetik és kijelzik.

Ráadásul ehhez rendelkezésükre áll az a 3000 éves hagyomány, amelyet az írott orvoslásuk jelent.

Beleshetünk-e a sejtjeink életfolyamataiba?

A  HKO  elvei  alapján  működő  Mini  Quantum  készülékkel  igen,  amelyet  a  legmodernebb kvantumfizikai ismeretek és alkalmazott orvosi kutatások alapján kínai tudósok hoztak létre. Több millió eset tanulmányozását követően, számítás technikusok és orvos szakértők alakítot- ták ki a kvantum biológia alapján működő Mini Quantm készüléket.

A készülék a minket körülvevő információs, un. morfogenetikus mező leképező tulajdonsá- gának segítségével felvilágosítást ad a vizsgált személy állapotáról.

Mérések szerint egy emberi sejtben 1 másodperc alatt közel 7000 párhuzamos kémiai reakció

zajlik le, amihez képest az idegi és hormonális szabályozórendszer rendszer hihetetlenül lassú. Ezért itt a morfogenetikus információ (az élő szervezetek jellegzetes alaki és szerkezeti saját- ságainak  kifejlődése)  a  döntő.  A  sejtfolyamatok  közvetlen  irányítását  a  DNS-ek  és  a  sejt- membránok végzik a kettős viselkedésű (fény/anyagi) biofotonok segítségével.

A Mini Quantum testelemző készülék működési elve

Működésének elvi alapját az képezi, hogy az Univerzumban minden létező dolog rezeg. Az élő sejtek is ezt teszik, de mivel pozitív és negatív töltéssel egyaránt rendelkeznek, a rezgés következtében rájuk jellemző elektromágneses erőteret hoznak létre – kommunikációjuk eszközét!

Ennek segítségével kommunikálnak egymással, és a minden egyes élő szervezetre egyedileg jellemző holografikus mintát követve építik fel az öt érzékszervvel érzékelhető fizikai testet. Az  élő  szervezet  energo-informatikai  irányító  központjai  a  távol  keleti  gyógyászatban  több ezer éve ismert csakrák, a nem materializálódott meridiánokon keresztül állnak kapcsolatban a megfelelő materiális szervekkel.

A  forrásinformációt  a  Mini  Quantum  érzékelőére  helyezett  tenyéren  áthaladó  meridiánok szolgáltatják.  A  komplikált  élő  szervezet  rezgésmintáinak  alapján  a  készülék  tudományos becsléssel  leképezi  a  vizsgált  személy  koherenciájának  (belső  összetartásának)  pillanatnyi fokát, amely megmutatja, hogy a mérés pillanataiban milyen az állapota.

Ugyanis az emberi szervezetből kibocsájtott elektromágneses hullámok pontosan utalnak an- nak pillanatnyi állapotára, és más mintázatot mutatnak, a harmonikustól  való eltérés esetén, azaz ha meggyengült, vagy rosszul működik.

Ezekből a holografikus mintázatokból következően meghatározható a fizikai test pillanat- nyi állapota is. A Mini Quantum szoftver összehasonlítja az érzékelt információkat a külön- böző, előre rögzített állapotok mutatóihoz kapcsolódó rezonanciaspektrummal.

Az így kijelzett érték utal az állapot természetére és eltérésére a standard mutatókhoz képest.

Ezekből következtetések vonhatók le, ami a képzett terapeuta feladata.

Itt is érvényes az a tény, hogy egy hangszer alkalmazásának eredményessége mindig a zenész szakmai tudásától függ! Stradivari hegedűn is lehet hamis hangokat fogni, míg egy közepes minőségű hegedűből is képes lehet a művész fantasztikus hangokat előcsalni!

Hogyan képes a sejt jelezni?

Az  egészséges  állapotú  sejtek  a  rájuk  jellemző  frekvenciatartományban  működő  koherens elektromágneses jelekkel kommunikálnak egymással az un. „biológiai ablakaikon”, vagy fel- fedezőjük után: ’Adey ablakaikon” keresztül. Ez mindig a sejtre jellemző, jól definiált térbeli rezgés egyedi frekvenciával, amplitúdóval és jelformával.

A betegség következtében elfajult sejtek rezgései eltérnek a normális sejtekétől, így az általuk kibocsájtott elektromágneses hullámok is eltérnek a normális sejtek által kibocsájtottaktól.

A biorezonanciás kvantum teszt folyamán az elfajult sejtek standard hullámát küldik a tesztelt személybe. A szervezetben az elfajult sejtek, rezonálni fognak erre, ezt a jelet pedig az eszköz detektálja.  Minél  több  a  szervezetben  a  elfajult  sejt,  annál  intenzívebb  lesz a  jel,  az észlelt kvantumérték pedig a negatív tartományba tolódik. Ha azonban a szervezetben kevesebb az elfajult sejtek száma, akkor kisebb a rezonancia érték a pozitív irányba mozdul.

Az eljárás megegyezik azzal a módszerrel, ahogy a rádió és televíziókészülékeket hangolják. Ha egy adott rádió, vagy TV adást keresünk, akkor a számtalan adás közül a készüléket annak a frekvenciájára kell hangolni. Ekkor előáll a rezonancia jelensége, és a kívánt műsor fogható. A Mini Quantum készülék is ezt a rezonanciás elvet használja a tesztelés során. Szervezetünk sejtjei,  szervei,  szervrendszereinek  állapota  is  folyamatosan  változik,  ezért  a  műszer  azt  a pillanatnyi állapotot mutatja, amikor a mérés megtörtént.

Habár a gyártó nyilatkozata szerint a készülék nem alkalmas orvosi diagnózisra, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy az ismétlődő mérések ugyanazt a tendenciát mutatják, a mérések között bekövetkezett változások detektálása mellett.

Vagyis a Mini Quantum mérés korrekt, tudományos becslésen alapuló mérési módszeré- vel rendkívül hasznos információkat szolgáltat a terapeuta részére.

Ezek a tények már nagyon régen túlléptek a molekuláris biológiára épülő, az anyag elsődle- gességét valló materialista orvoslás szemléletén, hiszen a XX. század eleje óta robbanásszerű- en fejlődött a kvantumfizika. Sajnos annak alapvető világnézeti szemléletváltását a nyugati, akadémikus orvoslás gyakorlata még mindig nem követi, továbbra is a newtoni fizika alapján próbálja értelmezni a külvilág történéseit. Ugyan a mai kor orvosainak kezében már ott van a sejtkommunikáció kvantumfizikai elve alapján működő mobiltelefon, a számítógépes adattá- rolást már felhő alapon működtetik, de az orvostanhallgatók még mindig a materiális alapú világnézetet, a newtoni fizikát és a molekuláris biológiát tanulják!

A nyugati, akadémikus orvoslás eredményei a sürgősségi, baleseti betegellátásban nagyszerű- ek, azonban a naponta születő újabb krónikus betegséggel szemben tehetetlenek.

Ezért nagy jelentőségű a Mini Quantum alkalmazása, mert pontosan azokra a rejtett okokra irányítják a terapeuta figyelmét, amelyek ismeretében az öngyógyítás útjára állítható a kliens.

Mire számíthatunk a Mini Quantum mérés után?

A Mini Quantum  automatikus testelemző készülék az állapotfelmérés eredményei alapján a következő területekről szolgáltat (akár írásban, akár elektronikusan) információt.

 • Nyomelemek, ásványi anyagok, vitaminok
 • Toxinok, mérgek
 • Vércukor állapot Reumás csontbetegségek Csontsűrűség Csontbetegségek jellemzői Az agyi idegek állapota Tüdőfunkciók
 • Emésztőrendszer: gyomor és bélműködés Epehólyag működése Májműködés
 • Hasnyálmirigy működése
 • Vese működése
 • Keringés és az agyi erek állapota Prosztata állapota Férfiasság állapota
 • Nőgyógyászati állapot
 • Mellanalízis
 • Hormon kiválasztási rendszer működése
 • Immunrendszer állapota
 • Bőr analízis Mell analízis Nehézfémek jelenléte
 • Allergénekre való érzékenység Aminosavak jelenléte Fizikai állapot
 • Testelemzés (zsír-, izomtömeg stb.)

A készülék az emberi test működésének széleskörű indikációjára képes. A vizsgálatot követő- en 16 (férfiaknál 17) féle információt kapunk a szervrendszerek működéséről.

Az adatok statisztikai elemzése szigorú tudományos metódusok alapján készülnek. A mérések pontossága elérheti a 85%-ot, ami a kategóriájában kiválónak mondható!

Mivel az eszköz sejtszintű információt szolgáltat, ezért már azelőtt kimutathatja az egyen- súlyi állapotban bekövetkezett változásokat, mielőtt azok fizikai szinten megjelennének. A korai felismerés lehetővé teszi az időben történő megfelelő kezelés megkezdését.

A készülék és a szoftver kezelése nagyon egyszerű, rövid ismertetést követően bárki könnyen elvégezheti, a kiértékelés azonban szakértelmet kíván!

A tesztelés non-invazív (nem behatoló), nem sérti az emberi testet, így azok is igénybe vehetik, akik rettegnek a tűktől, a fájdalmas vizsgálatoktól!

 

Az árlistához kattintson ide